Kolaudačné konanie

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
Kolaudačné konanie vykonáva úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel, ak je potrebné určia sa podmienky užívania stavby.

V prípade. že stavbu je potrebné užívať na iný účel ako bola pôvodne postavená, je možné požiadať stavebný úrad o ZMENU UŽÍVANIA STAVBY. Tá však musí byť v súlade so záväznou územnoplánovacou dokumentáciou.

Please publish modules in offcanvas position.