Územné konanie

Územné konanie je rozhodnutie o opatrení, ktoré sa má uskutočniť na danom území, ide o rozhodnutie o konkrétnom využití pozemku na nejaký účel. Hlavnou podmienkou vydania územného rozhodnutia je, aby navrhovaná zmena na území bola v súlade s územným plánom obce a územným plánom zóny. Ďalšími podmienkami sú predloženie dokumentácie, ktorá zohľadňuje podmienky určené v týchto plánoch, a ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti. Dôležitou súčasťou procesu územného konania sú aj stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy.

  • Rozhodnutie o umiestnení stavby
  • Rozhodnutie o využití územia
  • Rozhodnutie o chránenej časti krajiny / o ochrannom pásme
  • Rozhodnutie o stavebnej uzávere

Please publish modules in offcanvas position.